bemflogo
Bakkelandets Energi– og Miljøforening er en af de ældste miljøforeninger i Danmark.
Foreningen havde i mange år eget kontor i Brædstrup under SEK (samvirkende energi og miljøkontorer).Da den borgerlige regering kom til magten i det nye årtusinde fjernede man støtten til kontorerne i hele Danmark, det gjorde at vi også var nødt til at lukke vores kontor.
BEMK var nu tilbage hvor man startede for mange år siden, en forening med en broget medlemsskare af folk med interesse for energi og miljø.
Nu kunne bestyrelsen koncentrere sig om at lave udflugter, foredrag, workshop o. lign. for medlemmerne.

Her er nogle af de emner vi har beskæftiget os med:

Alternativt byggeri, pileanlæg, rapsolie som brændsel, masseovne,vindmøller, solvarmeanlæg, brint, vedligehold og maling af vinduer.

Som medlem af BEMF modtager du bladet "Vedvarende Energi" og du kan komme med forslag til et emne du synes kunne være interessant at høre om.

Prisen for et medlemsskab er : 250 kr. pr. år
Beløbet indbetales på Giro +73 86949989info@bemf.dk